Fašiangy

Fašiangová zábava v „Katke“

 Fašiangy predstavujú obdobie veselosti a zábavy. Aj v zariadení pre seniorov Katka sme sa pred začiatkom pôstneho obdobia zabávali na fašiangovej zábave, ktorú sme zorganizovali 8. februára. O program Pochovávania basy  sa nám postarali zamestnankyne a bývalé zamestnankyne zariadenia pre seniorov z Hornej Maríkovej a zapojili sa aj naši zamestnanci. Nesmel chýbať harmonikár, ktorý nám zahral do spevu aj do tanca.  Po vtipnom smútočnom obrade, sa všetci posilnili šiškami a klobáskou a začala sa voľná zábava.

Ďakujeme účinkujúcim za krásny program, a všetkým zúčastneným  za vytvorenie príjemnej atmosféry.