Ošetrovateľská starostlivosť

Podľa §35 odsek 3. zákona 448/2008 Z.z. v zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.