Vitajte na našej stránke

Sme zariadenie poskytujúce profesionálnu starostlivosť v oblasti sociálnych, opatrovateľských a ošetrovateľských služieb pre Vašich rodičov.

Zariadenie pre seniorov „KATKA“ je zriadené neziskovou organizáciou Pokoj v duši n.o. Naše zariadenie je situované v centre mesta v blízkosti centrálnej mestskej zóny, kultúrnych a nákupných centier. Rodinnú atmosféru a individuálny prístup ku každému prijímateľovi zabezpečujú profesionálni zamestnanci v oblasti opatrovania aj zdravotnej starostlivosti. Vzťah medzi zamestnancami a prijímateľmi je založený na vzájomnej dôvere, zachovaní dôstojnosti a nezávislosti prijímateľov. Naši zamestnanci tiež podporujú našich seniorov k účasti na každodenných činnostiach, ktoré zahŕňa plánovaný denný program pre nich. Najvyšším cieľom nášho domova je zabezpečiť seniorom čo najlepšiu kvalitu života.