Aktivity u nás

COVID-19 / Plán opatrení od 7.9.2020

PLÁN OPATRENÍ - na stiahnutie Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie, narastajúci počet osôb nakazených ochorením Covid- 19 na Slovenskuana základe odporúčaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, krízový štáb ZPS KATKA na svojom zasadnutí dňa 07. 09. 2020 rozhodol nasledovne:  zatiaľ sa umožňujú návštevy klientov vo vonkajších aj vnútorných priestoroch  zariadenia, pričom počet osôb… Continue reading COVID-19 / Plán opatrení od 7.9.2020

V ZPS Katka poskytujeme kvalitnú starostlivosť!!!

Naše zariadenie prevzalo dňa 01. júla 2020 ocenenie kvality poskytovaných služieb pre inkontinentných klientov pod názvom "TENA Ambasádor". Ocenenie sa udeľuje za vysokú kvalitu starostlivosti o klientov založenej na koncepte Podpory kontinencie, ktorej využívanie je oceňované nielen samotnými klientmi, ich rodinami ale má vplyv aj na kontinuálne vzdelávanie pracovníkov, k nastaveniu a udržaniu vysoko kvalifikovanej starostlivosti. Získanie tohto ocenenia je… Continue reading V ZPS Katka poskytujeme kvalitnú starostlivosť!!!

OTVÁRAME – Plán uvoľňovania opatrení / Covid – 19

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ - na stiahnutie Vzhľadom na priaznivý vývoj situácie, znížujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid- 19 a súčasne aj priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb rýchlo-testami, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo o pláne postupného uvoľňovania prijatých opatrení, pričom konkrétne opatrenia ponechal na dobrovoľnom rozhodnutí poskytovateľa, preto: I. FÁZA - ZPS… Continue reading OTVÁRAME – Plán uvoľňovania opatrení / Covid – 19

KRÍZOVÝ PLÁN – Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v ZPS Katka v období pandémie COVID – 19

KRÍZOVÝ PLÁN - na stiahnutie Prevencia pred COVID-19 je top priorita, preto neustále upozorňujeme a opakujeme dodržiavanie základných hygienických opatrení a pravidiel pre prevenciu pred nákazou COVID-19. V  priestoroch zariadenia, / vstupných dverách / , nástenkách a informačných tabuliach, máme ľahko čitateľné a vizuálne príkazy a preventívne hygienické opatrenie /  bezkontaktný dávkovač s dezinfekčným roztokom/. Zabezpečili sme  pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb… Continue reading KRÍZOVÝ PLÁN – Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v ZPS Katka v období pandémie COVID – 19

Nariadenie vedenia pre koronavírus (COVID-19, SARS-CoV)

Nariadenie vedenia Pokoj v duši n.o. č.1/2020 prevádzka: Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica Na základe záverov z porady vedúcich pracovníkov Zariadenia pre seniorov POKOJ V DUŠI n. o. so sídlom  Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 11. 03. 2020 a miestom konania v riaditeľni zariadenia, vydáva vedenie nasledovné nariadenie, ktoré bolo vydané k  aktuálnej epidemiologickej… Continue reading Nariadenie vedenia pre koronavírus (COVID-19, SARS-CoV)

Vianočné posedenie pri jedličke

Opäť nastal ten čarovný vianočný čas a to je znamenie aj pre násv Zariadení pre seniorov Katka, aby sme zahnali zlé myšlienky a smutoka spoločne sa v dobrej nálade tešili na príchod Ježiška. V stredu sme sa po niekoľkých dňoch príprav, pečenia a zdobenia celého zariadenia spoločne stretli na Posedení pri jedličke. Pri nádhernom speve… Continue reading Vianočné posedenie pri jedličke