EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Pokoj v duši n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby je povinný v zmysle §72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zverejniť:

  1. Priemerne ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len „EON“) podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka,
  2. Priemerné EON podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za prechádzajúci rozpočtový rok v štruktúre podľa odseku 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.

GDPR:

Elektronický súhlas