Záverečná správa verejnej zbierky

Pokoj v duši n.o., Zariadenie pre seniorov Katka, Kuzmányho 903/3,

01701 Považská Bystrica

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Záverečná správa verejnej zbierky

Podľa §13 ods. 3, zasielame záverečnú správu verejnej zbierky.

Verejná zbierka začala 1.8.2015. Zbierka bola vykonaná formou SMS správ na číslo 877 s textom Katka, cez spoločnosť Fórum donorov, Baštová 5 , 811 03 Bratislava.

Darcovská SMS bola vo výške 2,-€, na účet Pokoj v duši n.o. bola pripísaná suma 1,92€ za každú SMS a 0,08€ zostávalo na technické zabezpečenie spoločnosti Fórum donorov. Verejná zbierka trvala do 31.5.2016.

Spoločnosť Fórum donorov nám na účet počas trvania zbierky do 31.5.2016 zaslala 115,20€ a po skončení zbierky dodatočne 9,60€. Výnos zo zbierky dohromady činil 124,80€. Peniaze boli určené na výstavbu altánku v záhrade Zariadenia pre seniorov Katka v Považskej Bystrici. Boli použité na zaplatenie faktúry spoločnosti Roballex s.r.o. za osadenie obrubníkov a výsyp štrkom pod lavičky k altánku v sume 160,-€ bez DPH.