Opatrovateľská starostlivosť

V rámci opatrovateľských služieb poskytujeme nepretržitú pomoc klientom zariadenia pri bežných denných činnostiach. Našou snahou je nielen pomáhať seniorom s činnosťami, ktoré už nezvládajú robiť samostatne, ale najmä podporovať a zdokonalovať ich v činnostiach, ktoré ešte zvládajú.