Seniorjuniáles

Seniorjuniáles

2. júna 2015

V ZPS Katka sme aj tento rok zahájili letnú sezónu ako sa patrí. Od rána chystali klienti zemiaky na placky, čistili cibuľku a pomáhali pri prípravách na poobedné posedenie. Po obede sme sa zišli pred zariadením, pán riaditeľ Ing. Pacek spolu s majiteľom p. Ballom otvorili posedenie príhovorom, potom prišli na rad chlapci z Praznova, ktorý za hudobného sprievodu manželov Šibíkovcov z Papradna zvalili máj. Do programu sa zapojili svojim veselým spevom a tancom mladšie aj staršie deti z folklórneho súboru Mladosť v Považskej Bystrici. Klienti si zaspievali, zatancovali, pochutnali si na zemiakových plackách s duseným mäsom a so západom slnka sa postupne pobrali do izieb.