Stavanie mája

Stavanie mája v Katke

Mesiac máj sa považuje za obdobie lásky a zrodu niečoho nového. Májová zeleň symbolizovala silu a dobrý rast. Máje boli známe už v antike, v strednej Európe stavali stromy ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku. Túto krásnu tradíciu sme sa teda rozhodli oživiť aj v ZPS Katka. Za sprievodu hudby pánov heligónkárov z Rajeckej Lesnej obyvateľky ozdobili stromček vopred pripravenými stužkami a mládenci z Praznova sa postarali o to, aby sa „náš Máj“ vztýčil do výšky. Poriadne ho zaistili a rozprúdila sa zábava. Zaspievať prišiel aj folklórny súbor Praznovanka. Nasýtený dobrým občerstvením, ktoré pripravili obyvatelia a zamestnanci zariadenia, sme si zanôtili, niektorí tí šikovnejší aj zakrepčili do rytmu heligónky. Slniečko nás počas celého popoludnia zohrievalo a všade bolo cítiť dobrú náladu a príjemnú atmosféru. Hoci v ZPS Katka sa zatiaľ žiadny vydaj neplánuje, nikto nevie, čo nám budúcnosť prinesie…