OTVÁRAME – Plán uvoľňovania opatrení / Covid – 19

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ - na stiahnutie Vzhľadom na priaznivý vývoj situácie, znížujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid- 19 a súčasne aj priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb rýchlo-testami, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo o pláne postupného uvoľňovania prijatých opatrení, pričom konkrétne opatrenia ponechal na dobrovoľnom rozhodnutí poskytovateľa, preto: I. FÁZA - ZPS… Continue reading OTVÁRAME – Plán uvoľňovania opatrení / Covid – 19

KRÍZOVÝ PLÁN – Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v ZPS Katka v období pandémie COVID – 19

KRÍZOVÝ PLÁN - na stiahnutie Prevencia pred COVID-19 je top priorita, preto neustále upozorňujeme a opakujeme dodržiavanie základných hygienických opatrení a pravidiel pre prevenciu pred nákazou COVID-19. V  priestoroch zariadenia, / vstupných dverách / , nástenkách a informačných tabuliach, máme ľahko čitateľné a vizuálne príkazy a preventívne hygienické opatrenie /  bezkontaktný dávkovač s dezinfekčným roztokom/. Zabezpečili sme  pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb… Continue reading KRÍZOVÝ PLÁN – Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v ZPS Katka v období pandémie COVID – 19

Rok 2017 v našom zariadení Katka

Rok 2017 bol opäť bohatý na rôzne spoločenské udalosti: Rok sme odštartovali prvým reprezentačným plesom ZPS Katka, ktorý sa konal v Januári v priestoroch reštaurácie Átrium v budove HANT na Hlinách. Už od prvých tónov Viedenského valčíku sa ples niesol v tanečnej atmosfére.   Vo februári nechýbala tradičná fašiangová veselica. Počas humorne ladeného programu vytvoreného… Continue reading Rok 2017 v našom zariadení Katka

Denný stacionár Lenka – otvorenie 1.1.2018

Denný stacionár Lenka v prevádzke od 1.1.2018 bližšie informácie na tel. č. +421 948 777 592, mail: bazalova.z@dskatka.sk pre seniorov a telesne postihnutých otvorený každý pracovný deň od 6:00 – 17:00 cena : 13,45 Eur /deň, z toho strava : desiata, obed, olovrant: v sume 3,45 Eur/deň Nájdete nás na adrese : Zakvášov 1489 (na konci SNP),… Continue reading Denný stacionár Lenka – otvorenie 1.1.2018

3. Výročie

3. výročie otvorenia zariadenia V tomto roku sme s príchodom jesene v ZPS Katka opäť oslavovali. A príležitosti boli hneď dve. Prvou bola 3. výročie otvorenia zariadenia a druhou bola oslava októbra – mesiaca úcty k starším. Oslavu sme zahájili spoločným spevom piesne Zahučali hory, ktorá sa pomaly stáva hymnou našich klientov. O zábavu sa postarali pre nás už dobre známi… Continue reading 3. Výročie

1. výročie

1. výročie otvorenia ZPS Katka Jeseň je krásnym ročným obdobím, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. A práve jeden z jesenných mesiacov – október, je oslavou aj jednej z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v ľudskej duši a tou je… Continue reading 1. výročie

Frívaldská heligónka

Frívaldská heligónka Klienti a zamestnanci ZPS Katka prijali pozvanie od organizátorov Frívaldskej heligónky  na 2. ročník tejto nesúťažnej prehliadky heligonkárov, ktorý sa uskutočnil 20. júna 2015 v areáli Baziliky Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej. A tak sme sa v sobotu na obed zišli pred ZPS Katka, nachystali veci, nastúpili do autobusu a tešili sa na príjemný deň plný hudby… Continue reading Frívaldská heligónka