Aktivity u nás

Návštevy v ZPS Katka od 7. 3. 2022

Vedenie ZPS KATKA oznamuje príbuzným, že vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu ochorenia COVID – 19 a tiež s prihliadnutím na zachovanie dobrého psychického zdravia našich klientov sa rozhodlo povoliť návštevy v ZPS KATKA od 7.3.2022 v popoludňajších hodinách od 14,00 hod – do 16,30 hod.      V prípade pekného počasia uprednostňujeme, aby návštevy prebiehali pokiaľ to dovoľuje zdravotný stav klienta vonku… Continue reading Návštevy v ZPS Katka od 7. 3. 2022

Zákaz návštev v ZPS Katka – oznámenie pre príbuzných (24.1.2022)

Na základe zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku, sú všetky návštevy klientov v ZPS Katka od 25. januára do 28. februára zakázané. Zároveň oznamujeme, že v tomto čase sú tiež zrušené priepustky klientov k príbuzným.  Povolené návštevy budú len v nevyhnutných prípadoch pri terminálnom štádiu klienta. Tieto návštevy musia byť vopred dohodnuté s pani riaditeľkou PhDr. Ivetou Pospíšilovou na tel. č.… Continue reading Zákaz návštev v ZPS Katka – oznámenie pre príbuzných (24.1.2022)

Návštevy v ZPS Katka – oznam pre príbuzných (10.01.2022)

Návštevy v ZPS Katka - oznam pre príbuzných - na stiahnutie Na základe pretrvávajúcej epidemiologickej situácie na Slovensku, všetky návštevy klientov v ZPS Katka budú fungovať v obmedzenom režime vo vymedzených priestoroch. Všetky nevyhnutné návštevy klientov je nutné vopred nahlásiť Mgr. Bazalovej tel. č. 0915 775 759 alebo 0948 777 592. alebo pani riaditeľke PhDr. Pospíšilovej. Po dohovore bude… Continue reading Návštevy v ZPS Katka – oznam pre príbuzných (10.01.2022)

Návštevy v ZPS KATKA od 29.12.2021

NÁVŠTEVY V ZPS KATKA - na stiahnutie Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie fungujú návštevy v našom zariadení len za nasledujúcich podmienok: Všetky návštevy klientov je nutné vopred nahlásiť na sociálne oddelenie, p. Bazalovej tel. č. 0948 777 592. Pred návštevou je nutné sa preukázať aktuálnym negatívnym antigénovým testom na COVID-19. Pokiaľ test nemáte budete otestovaný priamo u nás… Continue reading Návštevy v ZPS KATKA od 29.12.2021

OZNAM – VIANOCE

Vedenie ZPS KATKA po zvážení povoľuje odchod klientov na vianočné sviatky k príbuzným za nasledujúcich podmienok: Ak pôjde klient k príbuzným iba na vianočnú večeru – pri návrate do ZPS KATKA bude otestovaný antigénovým testom našimi pracovníkmiV prípade dlhšieho pobytu u príbuzných musí sa klient vrátiť s negatívnym výsledkom PCR testu ( PCR test si dá urobiť rodina) Ak klient… Continue reading OZNAM – VIANOCE

Zákaz návštev od 22.10.2021

Zákaz návštev od 22.10.2021 - na stiahnutie Na základe rozhodnutia vedenia zariadenia pre seniorov Katka, sú odo dňa 22.10.2021 Z A K Á Z A N É všetky návštevy príbuzných klientov v zariadení a rovnako aj v areáli zariadenia. Zároveň sa rušia priepustky domov a zakázané sú aj vychádzky mimo areál ZPS Katka a to z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie COVID – 19 na celom… Continue reading Zákaz návštev od 22.10.2021

Návštevy sú povolené – aktualizované od 4.10.2021

/ v interiéri zariadenia / Pondelok až piatok : od 14:00 – 16:30 hodinySobota a nedeľa: dopoludnia od 9:00 – 11:00 popoludní od 14,00 – 16,30 NA STIAHNUTIE - Plán a režim návštev v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19 Plán a režim návštev v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19 platný od… Continue reading Návštevy sú povolené – aktualizované od 4.10.2021

Zákaz návštev od 21.9.2021

NÁVŠTEVY V OBMEDZENOM REŽIME Na základe dohovoru ošetrujúceho lekára a vedenia ZPS Katka od 21.09.2021  - dočasne – z dôvodu gastrointestinálnych potiaží klientov ZPS bezkontaktné návštevy umožňujeme denne do 15,30 na medziposchodí v presklenej časti s ozvučením, t. j. možnosťou komunikácie, zákaz platí aj na nosenie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze / mliečne výrobky a mäsové výrobky/. S akýmikoľvek požiadavkami v tomto ohľade kontaktujte informátora    ZPS, ktorý… Continue reading Zákaz návštev od 21.9.2021

Návštevy v obmedzenom režime od – 17.05.2021

Návštevy v obmedzenom režime - na stiahnutie NÁVŠTEVY V OBMEDZENOM REŽIME Na základe usmernenia MPSVaR Slovenskej Republiky sú od dnešného dňa 17.05.2021 povolené aj návštevy klientov v interiéry za nasledovných podmienok: Návštevy u klientov po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení očkovania proti SARS-CoV-2 a tí, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 dní od prekonania)… Continue reading Návštevy v obmedzenom režime od – 17.05.2021

Považská Bystrica

NÁVŠTEVY V ZPS KATKA OD 26.04.2021 – Covid 19

NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV KATKA - na stiahnutie Návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi nariadeniami a podmienkami uvedenými vo Vyhláške verejného zdravotníctva SR s pandemickými plánmi a s aktuálnym krízovým plánom nášho zariadenia.Návštevy v prípade nepriaznivého počasia budú realizované vo vyhradených miestnostiach na prvom, druhom a treťom poschodí v čase od 13:00 – 15:30 hod.  Komunikačné zariadenie v… Continue reading NÁVŠTEVY V ZPS KATKA OD 26.04.2021 – Covid 19