Aktivity u nás

Návštevy v ZPS Katka od 24.10.2022

Dňom 24.10.2022 sú opäť povolené návštevy pre klientov ZPS Katka. Návštevy sú povolené v popoludňajších hodinách. Odporúčame čas od 14.00 do 16:30, z dôvodu eliminácie šírenia vírusových ochorení a zachovania plynulého poskytovania sociálnych služieb (podávanie večere, realizácia večernej toalety,……). Priepustky klientov do domáceho prostredia umožňujeme s tým, že po príchode do ZPS budú klienti otestovaní… Continue reading Návštevy v ZPS Katka od 24.10.2022

Zmena cenníka od 1.1.2023

Zariadenie pre seniorov Katka od 1. januára 2023 mení cenník za poskytované sociálne služby. Cieľom aj v časoch prudkej inflácie a nárastu cien energií je zachovať vysoký štandard kvality svojich služieb a spoľahlivosti, na aký sú naši klienti zvyknutí. Pristupuje preto k úprave cenníka služieb, ktorý nájdete tu. Cenník za poskytované sociálne služby ZPS Katka - od 1.1.2023

Návštevy v ZPS Katka od 25.08.2022

Na základe odporučenia zmluvného - všeobecného lekára MUDr. Havryso (z dôvodu preventívnych opatrení šírenia Covid 19), sú od 25.8.2022 v zariadení ZPS Katka obmedzené návštevy len na popoludňajšie hodiny. Prosíme, aby ste sa počas priaznivého počasia zdržiavali hlavne v exteriéri ZPS (samozrejme, ak to stav klienta umožňuje). Taktiež prosíme dodržiavať dezinfekciu rúk pri vstupe a… Continue reading Návštevy v ZPS Katka od 25.08.2022

Návštevy v ZPS Katka od 7. 3. 2022

Vedenie ZPS KATKA oznamuje príbuzným, že vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu ochorenia COVID – 19 a tiež s prihliadnutím na zachovanie dobrého psychického zdravia našich klientov sa rozhodlo povoliť návštevy v ZPS KATKA od 7.3.2022 v popoludňajších hodinách od 14,00 hod – do 16,30 hod.      V prípade pekného počasia uprednostňujeme, aby návštevy prebiehali pokiaľ to dovoľuje zdravotný stav klienta vonku… Continue reading Návštevy v ZPS Katka od 7. 3. 2022

Zákaz návštev v ZPS Katka – oznámenie pre príbuzných (24.1.2022)

Na základe zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku, sú všetky návštevy klientov v ZPS Katka od 25. januára do 28. februára zakázané. Zároveň oznamujeme, že v tomto čase sú tiež zrušené priepustky klientov k príbuzným.  Povolené návštevy budú len v nevyhnutných prípadoch pri terminálnom štádiu klienta. Tieto návštevy musia byť vopred dohodnuté s pani riaditeľkou PhDr. Ivetou Pospíšilovou na tel. č.… Continue reading Zákaz návštev v ZPS Katka – oznámenie pre príbuzných (24.1.2022)

Návštevy v ZPS Katka – oznam pre príbuzných (10.01.2022)

Návštevy v ZPS Katka - oznam pre príbuzných - na stiahnutie Na základe pretrvávajúcej epidemiologickej situácie na Slovensku, všetky návštevy klientov v ZPS Katka budú fungovať v obmedzenom režime vo vymedzených priestoroch. Všetky nevyhnutné návštevy klientov je nutné vopred nahlásiť Mgr. Bazalovej tel. č. 0915 775 759 alebo 0948 777 592. alebo pani riaditeľke PhDr. Pospíšilovej. Po dohovore bude… Continue reading Návštevy v ZPS Katka – oznam pre príbuzných (10.01.2022)

Návštevy v ZPS KATKA od 29.12.2021

NÁVŠTEVY V ZPS KATKA - na stiahnutie Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie fungujú návštevy v našom zariadení len za nasledujúcich podmienok: Všetky návštevy klientov je nutné vopred nahlásiť na sociálne oddelenie, p. Bazalovej tel. č. 0948 777 592. Pred návštevou je nutné sa preukázať aktuálnym negatívnym antigénovým testom na COVID-19. Pokiaľ test nemáte budete otestovaný priamo u nás… Continue reading Návštevy v ZPS KATKA od 29.12.2021

OZNAM – VIANOCE

Vedenie ZPS KATKA po zvážení povoľuje odchod klientov na vianočné sviatky k príbuzným za nasledujúcich podmienok: Ak pôjde klient k príbuzným iba na vianočnú večeru – pri návrate do ZPS KATKA bude otestovaný antigénovým testom našimi pracovníkmiV prípade dlhšieho pobytu u príbuzných musí sa klient vrátiť s negatívnym výsledkom PCR testu ( PCR test si dá urobiť rodina) Ak klient… Continue reading OZNAM – VIANOCE

Zákaz návštev od 22.10.2021

Zákaz návštev od 22.10.2021 - na stiahnutie Na základe rozhodnutia vedenia zariadenia pre seniorov Katka, sú odo dňa 22.10.2021 Z A K Á Z A N É všetky návštevy príbuzných klientov v zariadení a rovnako aj v areáli zariadenia. Zároveň sa rušia priepustky domov a zakázané sú aj vychádzky mimo areál ZPS Katka a to z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie COVID – 19 na celom… Continue reading Zákaz návštev od 22.10.2021