Nariadenie vedenia pre koronavírus (COVID-19, SARS-CoV)

Nariadenie vedenia Pokoj v duši n.o. č.1/2020 prevádzka: Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica Na základe záverov z porady vedúcich pracovníkov Zariadenia pre seniorov POKOJ V DUŠI n. o. so sídlom  Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 11. 03. 2020 a miestom konania v riaditeľni zariadenia, vydáva vedenie nasledovné nariadenie, ktoré bolo vydané k  aktuálnej epidemiologickej… Continue reading Nariadenie vedenia pre koronavírus (COVID-19, SARS-CoV)