Návštevy v ZPS KATKA od 29.12.2021

NÁVŠTEVY V ZPS KATKA - na stiahnutie Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie fungujú návštevy v našom zariadení len za nasledujúcich podmienok: Všetky návštevy klientov je nutné vopred nahlásiť na sociálne oddelenie, p. Bazalovej tel. č. 0948 777 592. Pred návštevou je nutné sa preukázať aktuálnym negatívnym antigénovým testom na COVID-19. Pokiaľ test nemáte budete otestovaný priamo u nás… Continue reading Návštevy v ZPS KATKA od 29.12.2021

OZNAM – VIANOCE

Vedenie ZPS KATKA po zvážení povoľuje odchod klientov na vianočné sviatky k príbuzným za nasledujúcich podmienok: Ak pôjde klient k príbuzným iba na vianočnú večeru – pri návrate do ZPS KATKA bude otestovaný antigénovým testom našimi pracovníkmiV prípade dlhšieho pobytu u príbuzných musí sa klient vrátiť s negatívnym výsledkom PCR testu ( PCR test si dá urobiť rodina) Ak klient… Continue reading OZNAM – VIANOCE

Zákaz návštev od 22.10.2021

Zákaz návštev od 22.10.2021 - na stiahnutie Na základe rozhodnutia vedenia zariadenia pre seniorov Katka, sú odo dňa 22.10.2021 Z A K Á Z A N É všetky návštevy príbuzných klientov v zariadení a rovnako aj v areáli zariadenia. Zároveň sa rušia priepustky domov a zakázané sú aj vychádzky mimo areál ZPS Katka a to z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie COVID – 19 na celom… Continue reading Zákaz návštev od 22.10.2021

Návštevy sú povolené – aktualizované od 4.10.2021

/ v interiéri zariadenia / Pondelok až piatok : od 14:00 – 16:30 hodinySobota a nedeľa: dopoludnia od 9:00 – 11:00 popoludní od 14,00 – 16,30 NA STIAHNUTIE - Plán a režim návštev v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19 Plán a režim návštev v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19 platný od… Continue reading Návštevy sú povolené – aktualizované od 4.10.2021

Zákaz návštev od 21.9.2021

NÁVŠTEVY V OBMEDZENOM REŽIME Na základe dohovoru ošetrujúceho lekára a vedenia ZPS Katka od 21.09.2021  - dočasne – z dôvodu gastrointestinálnych potiaží klientov ZPS bezkontaktné návštevy umožňujeme denne do 15,30 na medziposchodí v presklenej časti s ozvučením, t. j. možnosťou komunikácie, zákaz platí aj na nosenie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze / mliečne výrobky a mäsové výrobky/. S akýmikoľvek požiadavkami v tomto ohľade kontaktujte informátora    ZPS, ktorý… Continue reading Zákaz návštev od 21.9.2021

Návštevy v obmedzenom režime od – 17.05.2021

Návštevy v obmedzenom režime - na stiahnutie NÁVŠTEVY V OBMEDZENOM REŽIME Na základe usmernenia MPSVaR Slovenskej Republiky sú od dnešného dňa 17.05.2021 povolené aj návštevy klientov v interiéry za nasledovných podmienok: Návštevy u klientov po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení očkovania proti SARS-CoV-2 a tí, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 dní od prekonania)… Continue reading Návštevy v obmedzenom režime od – 17.05.2021

Považská Bystrica

NÁVŠTEVY V ZPS KATKA OD 26.04.2021 – Covid 19

NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV KATKA - na stiahnutie Návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi nariadeniami a podmienkami uvedenými vo Vyhláške verejného zdravotníctva SR s pandemickými plánmi a s aktuálnym krízovým plánom nášho zariadenia.Návštevy v prípade nepriaznivého počasia budú realizované vo vyhradených miestnostiach na prvom, druhom a treťom poschodí v čase od 13:00 – 15:30 hod.  Komunikačné zariadenie v… Continue reading NÁVŠTEVY V ZPS KATKA OD 26.04.2021 – Covid 19

Vianočné opatrenia

Počas vianočných sviatkov si môžete svojich blízkych zobrať domov... ak  priepustku nahlásite do 14. 12. 2020  pani vedúcej sociálneho oddelenia Mgr. Zuzane Bazalovej na mobilnom čísle: 0915 775 759,pri návrate klienta z domáceho prostredia - vianočného pobytu sa musí klient preukázať negatívnym PCR testom na COVID- 19 (nie starším ako 48 hodín). Klienti, ktorí už prekonali COVID… Continue reading Vianočné opatrenia