Považská Bystrica

NÁVŠTEVY V ZPS KATKA OD 26.04.2021 – Covid 19

NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV KATKA - na stiahnutie Návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi nariadeniami a podmienkami uvedenými vo Vyhláške verejného zdravotníctva SR s pandemickými plánmi a s aktuálnym krízovým plánom nášho zariadenia.Návštevy v prípade nepriaznivého počasia budú realizované vo vyhradených miestnostiach na prvom, druhom a treťom poschodí v čase od 13:00 – 15:30 hod.  Komunikačné zariadenie v… Continue reading NÁVŠTEVY V ZPS KATKA OD 26.04.2021 – Covid 19

Vianočné opatrenia

Počas vianočných sviatkov si môžete svojich blízkych zobrať domov... ak  priepustku nahlásite do 14. 12. 2020  pani vedúcej sociálneho oddelenia Mgr. Zuzane Bazalovej na mobilnom čísle: 0915 775 759,pri návrate klienta z domáceho prostredia - vianočného pobytu sa musí klient preukázať negatívnym PCR testom na COVID- 19 (nie starším ako 48 hodín). Klienti, ktorí už prekonali COVID… Continue reading Vianočné opatrenia

COVID-19 / Plán opatrení od 7.9.2020

PLÁN OPATRENÍ - na stiahnutie Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie, narastajúci počet osôb nakazených ochorením Covid- 19 na Slovenskuana základe odporúčaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, krízový štáb ZPS KATKA na svojom zasadnutí dňa 07. 09. 2020 rozhodol nasledovne:  zatiaľ sa umožňujú návštevy klientov vo vonkajších aj vnútorných priestoroch  zariadenia, pričom počet osôb… Continue reading COVID-19 / Plán opatrení od 7.9.2020

V ZPS Katka poskytujeme kvalitnú starostlivosť!!!

Naše zariadenie prevzalo dňa 01. júla 2020 ocenenie kvality poskytovaných služieb pre inkontinentných klientov pod názvom "TENA Ambasádor". Ocenenie sa udeľuje za vysokú kvalitu starostlivosti o klientov založenej na koncepte Podpory kontinencie, ktorej využívanie je oceňované nielen samotnými klientmi, ich rodinami ale má vplyv aj na kontinuálne vzdelávanie pracovníkov, k nastaveniu a udržaniu vysoko kvalifikovanej starostlivosti. Získanie tohto ocenenia je… Continue reading V ZPS Katka poskytujeme kvalitnú starostlivosť!!!

OTVÁRAME – Plán uvoľňovania opatrení / Covid – 19

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ - na stiahnutie Vzhľadom na priaznivý vývoj situácie, znížujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid- 19 a súčasne aj priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb rýchlo-testami, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo o pláne postupného uvoľňovania prijatých opatrení, pričom konkrétne opatrenia ponechal na dobrovoľnom rozhodnutí poskytovateľa, preto: I. FÁZA - ZPS… Continue reading OTVÁRAME – Plán uvoľňovania opatrení / Covid – 19

KRÍZOVÝ PLÁN – Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v ZPS Katka v období pandémie COVID – 19

KRÍZOVÝ PLÁN - na stiahnutie Prevencia pred COVID-19 je top priorita, preto neustále upozorňujeme a opakujeme dodržiavanie základných hygienických opatrení a pravidiel pre prevenciu pred nákazou COVID-19. V  priestoroch zariadenia, / vstupných dverách / , nástenkách a informačných tabuliach, máme ľahko čitateľné a vizuálne príkazy a preventívne hygienické opatrenie /  bezkontaktný dávkovač s dezinfekčným roztokom/. Zabezpečili sme  pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb… Continue reading KRÍZOVÝ PLÁN – Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v ZPS Katka v období pandémie COVID – 19

Rok 2017 v našom zariadení Katka

Rok 2017 bol opäť bohatý na rôzne spoločenské udalosti: Rok sme odštartovali prvým reprezentačným plesom ZPS Katka, ktorý sa konal v Januári v priestoroch reštaurácie Átrium v budove HANT na Hlinách. Už od prvých tónov Viedenského valčíku sa ples niesol v tanečnej atmosfére.   Vo februári nechýbala tradičná fašiangová veselica. Počas humorne ladeného programu vytvoreného… Continue reading Rok 2017 v našom zariadení Katka