Zákaz návštev od 22.10.2021

Zákaz návštev od 22.10.2021 - na stiahnutie Na základe rozhodnutia vedenia zariadenia pre seniorov Katka, sú odo dňa 22.10.2021 Z A K Á Z A N É všetky návštevy príbuzných klientov v zariadení a rovnako aj v areáli zariadenia. Zároveň sa rušia priepustky domov a zakázané sú aj vychádzky mimo areál ZPS Katka a to z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie COVID – 19 na celom… Continue reading Zákaz návštev od 22.10.2021

Návštevy sú povolené – aktualizované od 4.10.2021

/ v interiéri zariadenia / Pondelok až piatok : od 14:00 – 16:30 hodinySobota a nedeľa: dopoludnia od 9:00 – 11:00 popoludní od 14,00 – 16,30 NA STIAHNUTIE - Plán a režim návštev v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19 Plán a režim návštev v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19 platný od… Continue reading Návštevy sú povolené – aktualizované od 4.10.2021

Zákaz návštev od 21.9.2021

NÁVŠTEVY V OBMEDZENOM REŽIME Na základe dohovoru ošetrujúceho lekára a vedenia ZPS Katka od 21.09.2021  - dočasne – z dôvodu gastrointestinálnych potiaží klientov ZPS bezkontaktné návštevy umožňujeme denne do 15,30 na medziposchodí v presklenej časti s ozvučením, t. j. možnosťou komunikácie, zákaz platí aj na nosenie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze / mliečne výrobky a mäsové výrobky/. S akýmikoľvek požiadavkami v tomto ohľade kontaktujte informátora    ZPS, ktorý… Continue reading Zákaz návštev od 21.9.2021

Návštevy v obmedzenom režime od – 17.05.2021

Návštevy v obmedzenom režime - na stiahnutie NÁVŠTEVY V OBMEDZENOM REŽIME Na základe usmernenia MPSVaR Slovenskej Republiky sú od dnešného dňa 17.05.2021 povolené aj návštevy klientov v interiéry za nasledovných podmienok: Návštevy u klientov po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení očkovania proti SARS-CoV-2 a tí, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 dní od prekonania)… Continue reading Návštevy v obmedzenom režime od – 17.05.2021

Považská Bystrica

NÁVŠTEVY V ZPS KATKA OD 26.04.2021 – Covid 19

NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV KATKA - na stiahnutie Návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi nariadeniami a podmienkami uvedenými vo Vyhláške verejného zdravotníctva SR s pandemickými plánmi a s aktuálnym krízovým plánom nášho zariadenia.Návštevy v prípade nepriaznivého počasia budú realizované vo vyhradených miestnostiach na prvom, druhom a treťom poschodí v čase od 13:00 – 15:30 hod.  Komunikačné zariadenie v… Continue reading NÁVŠTEVY V ZPS KATKA OD 26.04.2021 – Covid 19

Vianočné opatrenia

Počas vianočných sviatkov si môžete svojich blízkych zobrať domov... ak  priepustku nahlásite do 14. 12. 2020  pani vedúcej sociálneho oddelenia Mgr. Zuzane Bazalovej na mobilnom čísle: 0915 775 759,pri návrate klienta z domáceho prostredia - vianočného pobytu sa musí klient preukázať negatívnym PCR testom na COVID- 19 (nie starším ako 48 hodín). Klienti, ktorí už prekonali COVID… Continue reading Vianočné opatrenia

COVID-19 / Plán opatrení od 7.9.2020

PLÁN OPATRENÍ - na stiahnutie Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie, narastajúci počet osôb nakazených ochorením Covid- 19 na Slovenskuana základe odporúčaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, krízový štáb ZPS KATKA na svojom zasadnutí dňa 07. 09. 2020 rozhodol nasledovne:  zatiaľ sa umožňujú návštevy klientov vo vonkajších aj vnútorných priestoroch  zariadenia, pričom počet osôb… Continue reading COVID-19 / Plán opatrení od 7.9.2020

V ZPS Katka poskytujeme kvalitnú starostlivosť!!!

Naše zariadenie prevzalo dňa 01. júla 2020 ocenenie kvality poskytovaných služieb pre inkontinentných klientov pod názvom "TENA Ambasádor". Ocenenie sa udeľuje za vysokú kvalitu starostlivosti o klientov založenej na koncepte Podpory kontinencie, ktorej využívanie je oceňované nielen samotnými klientmi, ich rodinami ale má vplyv aj na kontinuálne vzdelávanie pracovníkov, k nastaveniu a udržaniu vysoko kvalifikovanej starostlivosti. Získanie tohto ocenenia je… Continue reading V ZPS Katka poskytujeme kvalitnú starostlivosť!!!