MDŽ

MDŽ v Zariadení pre seniorov Katka

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý každoročne pripadá na 8. marca, sa aj v našom zariadení
uskutočnilo kultúrne podujatie. Jeho cieľom bolo prejaviť úctu všetkým ženám, poďakovať im za ich
obetavosť, materskú nehu a vyzdvihnúť ich významnú úlohu a postavenie v spoločnosti. Oslava sa konala
v sobotu o 10-tej hodine v Zariadení pre seniorov Katka v Považskej Bystrici. Pripravený bol bohatý
program a pohostenie. Program otvorili hudobníci a speváci z folklórneho súboru Stavbár zo Žiliny.
Taktiež vystúpil folklórny súbor z CVČ Považská Bystrica – Bystričan a detský folklórny súbor Bystrinka,
oba pod vedením p. Juraja Kulicha. Deti predviedli okrem spevu ľudových piesní aj ľudový tanec, hry
a vyčítanky. Do programu sa zapojili aj mužskí obyvatelia ZPS, ktorí predniesli básne venované všetkým
ženám. Samozrejme nechýbal ani kvietok, či prípitok k tomuto sviatku žien. Po skončení oficiálneho
programu si spolu zahrali a zaspievali oba súbory Stavbár aj Bystričan, a tým rozprúdili zábavu a do spevu
a tanca sa zapojili aj pozvaní hostia. Týmto sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim aj pozvaným za
vytvorenie príjemnej atmosféry a spestrenie života v ZPS Katka. Chceme sa tiež poďakovať deťom a pani
učiteľke z Materskej školy Lánska, ktorí nám ešte dodatočne 11. marca spríjemnili deň svojim programom
a darčekmi k MDŽ.