COVID-19 / Plán opatrení od 7.9.2020

PLÁN OPATRENÍ – na stiahnutie

Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie, narastajúci počet osôb nakazených ochorením Covid- 19 na Slovenskuana základe odporúčaní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, krízový štáb ZPS KATKA na svojom zasadnutí dňa 07. 09. 2020 rozhodol nasledovne:

  •  zatiaľ sa umožňujú návštevy klientov vo vonkajších aj vnútorných priestoroch  zariadenia, pričom počet osôb návštevy je obmedzený v počte 2, s trvaním návštevy 15 minút, za dodržania hygienických opatrení v zmysle bezkontaktnej dezinfekcie rúk pri vstupe aj odchode zo zariadenia, nosením ochranných rúšok / evidenciu návštev, meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom bude realizovať SBS služba / vrátnik / pri nerešpektovaní nosenia ochranných rúšok, alebo výskyte akýchkoľvek respiračných príznakov u klientov ZPS,  pristúpime k zákazu návštev!
  • odporúčame príbuzným klientov ZPS KATKA, aby svojich blízkych prílišne nezaťažovali častými, / každodennými / návštevami – odporúčame ich realizovať max. 2x v týždni s využitím vonkajších priestorov zariadenia, /samozrejme pri akomkoľvek náznaku virózy alebo respiračných prejavov u rodinných príslušníkov – návštevníkov žiadame, aby sa návšteva nerealizovala vôbec /.
  • umožňujeme klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť
  • umožňujeme externé služby starostlivosti o telo / pedikér, kaderník, holič / v priestoroch ZPS /
  • umožňujeme prijímanie všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby po preukázaní dokladu o bezinfekčnosti a negatívneho testu na COVID – 19, taktiež vyžadujeme priniesť štyri textilné rúška pre novoprijatého klienta.
  • NEUMOŽŇUJEME priepustky, t. j.  opustenie ZPS do domácnosti v týždni, na víkend alebo sviatky /ak, tak niekto svojvoľne urobí, musí zostať v preventívnej 10 – dňovej  karanténe a pred nástupom do ZPS sa musí preukázať negatívnym testom na COVID – 19/.
  • umožňujeme spoločné aktivity v komunite / v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu s  minimalizovaním koncentrácie osôb na jednom mieste,
  • ZPS KATKA je neustále v pohotovostnom režime, je kedykoľvek schopná adekvátne sprísniť opatrenia v prevencii COVID -19. My však pevne veríme, že disciplínou, zodpovednosťou a striktným dodržiavaním hygienicko-epidemiologického režimu k sprísňovaniu opatrení nedôjde,
  • v prípade nejasností, môžete kedykoľvek kontaktovať riaditeľku PhDr. Pospíšilovú mobilom: 0915 827 539, alebo majiteľa Ing. Ballu mobilom: 0905 923 607.

PhDr. Iveta Pospíšilová,

riaditeľka Pokoj v duši n. o.