OTVÁRAME – Plán uvoľňovania opatrení / Covid – 19

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ – na stiahnutie

Vzhľadom na priaznivý vývoj situácie, znížujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid- 19 a súčasne aj priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb rýchlo-testami, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo o pláne postupného uvoľňovania prijatých opatrení, pričom konkrétne opatrenia ponechal na dobrovoľnom rozhodnutí poskytovateľa, preto:

I. FÁZA – ZPS KATKA od 08. 06. 2020

  • umožňuje návštevy / osôb nad 15 rokov / bez fyzického kontaktu u mobilných / chodiacich / klientov vo vonkajších aj vnútorných priestoroch mimo izieb klientov / t. j. využitie areálu ZPS, priestorov altánku, záhrady, lavičky pre jedného klienta s návštevou. UPOZORNENIE: Prinesené tašky klientom musia byť hodinu pred ich odovzdaním vystavené  germicídnej lampe!!!,
  •  umožňuje návštevy u imobilných klientov / pripútaných na lôžku / od 10. 06. 2020, pričom počet osôb návštevy je obmedzený v počte 2 a s trvaním návštevy 15 minút. Evidenciu návštev, bude realizovať SBS služba / vrátnik. UPOZORNENIE: Prinesené tašky klientom musia byť hodinu pred ich odovzdaním vystavené  germicídnej lampe!!!,
  •  odporúčame  príbuzným klientov ZPS KATKA, aby svojich blízkych prílišne nezaťažovali častými, / každodennými / návštevami –odporúčame ich realizovať max. 2x v týždni, samozrejme pri akomkoľvek náznaku virózy alebo respiračných prejavov žiadame, aby sa  návšteva nerealizovala vôbec,
  • umožňuje klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť,
  • povoľuje externé služby starostlivosti o telo / pedikér, kaderník, holič / v priestoroch ZPS,
  • umožňuje prechod klienta z celoročnej pobytovej formy ZSS podmieneného odkázanosťou do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou s odkázanosťou.

     II. FÁZA – ZPS KATKA od 15. 06 2020

  • umožňuje prijímanie nových žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby,
  • umožňuje klientom krátkodobé opustenie priestorov ZPS Katka počas dňa s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb
  • umožňuje opustenie ZPS Katka do domácnosti na víkend alebo sviatky od 19. 06. 2020 s tým, že zákonný zástupca podpíše čestné prehlásenie o zabezpečení potrebných opatrení počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave zo zariadenia a do zariadenia / pri návrate klientov do prevádzky je potrebné meranie teploty a zabezpečenie hygieny rúk  pri vstupe /
  • môže organizovať spoločné aktivity v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu

ZPS KATKA zostáva naďalej v určitom pohotovostnom režime, ktorý sa bude aktivovať pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie situácie. Aby k tomu nedošlo, striktne dodržiavame hygienicko- epidemiologický režim, vyžadujeme vo vstupnej hale od návštev dezinfekciu rúk, nosenie ochranných rúšok a minimalizovanie koncentrácie osôb na jednom mieste, za čo Vám vopred srdečne ďakujeme.        

PhDr. Iveta Pospíšilová, riaditeľka Pokoj v duši n.o.